Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

ZARZĄDZENIE Nr 62  /2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia   17 marca  2017 roku

 

w sprawie sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP  na terenie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Na podstawie art. 19, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209), Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 904) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. z 2016 r. poz.1101 ze zm.)

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy  zarządza co następuje:

§1

Wprowadza się do użytku służbowego „Wykaz przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego" określonych oddzielnie dla każdego stopnia alarmowego, stanowiący załącznik do mniejszego zarządzenia.

§2

Po wprowadzeniu stopnia alarmowego, zobowiązuje się wszystkie osoby wymienione w procedurach do realizacji zadań im przypisanych.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich oraz Kierownictwu Jednostek Organizacyjnych Gminy.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wersja XML