Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W 2017 R..

PDFOTWARTY KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PÓŁKOLONIE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA W 2017 R...pdf.pdf (1,34MB)

DOCzałącznik nr 1 - oferta.doc (276,00KB)

ODTzałącznik 2 - oswiadczenie organizacji.odt (5,89KB)

DOCzałącznik nr 3 - wzór umowy.doc (166,50KB)

ODTzałącznik 4 - oświadczenie o rozliczeniu dotacji.odt (5,43KB)

DOCzałącznik nr 5 - sprawozdanie.doc (229,50KB)

Wersja XML