Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 KWIETNIA 2017 R.

PDFuchwała nr XXVII-149-2017 w spr. oceny zasobów Pomocy Społecznej w Międzylesiu w 2016.pdf

PDFuchwała nr XXVII-150-2017 w spr. planu sieci puiblicznych przedszkoli.pdf

PDFuchwała nr XXVII-151-2017 zmieniająca uchwałę Nr XXV-134-17 w spr. dofinansowania do ujęć wody.pdf - Dz. Urz. 2017, Poz. 2399 z dnia 11 maja 2017 r. 

PDFuchwała XXVII-152-17 zmieniająca uchwałę Nr XXV-135-17 w spr. dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf - Dz. Urz. 2017, Poz. 2400 z dnia 11 maja 2017 r. 

PDFuchwała nr XXVII-153-2017 w spr. udzielenia zgody na zbycie dz. 163 ob. Roztoki.pdf

PDFuchwała Nr XXVII-154-2017 w spr. zmian w budżecie gminy na 2017 r.pdf

PDFuchwała nr XXVII-155-2017 w spr. dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego.pdf

 

Wersja XML