Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXVII/152/2017 zmieniająca Uchwałę nr XXV/135/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 07 lutego 2017 r; w spr. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy M-lesie

PDFuchwała XXVII-152-17 zmieniająca uchwałę Nr XXV-135-17 w spr. dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

Dz. Urz. 2017, Poz. 2400 z dnia 11 maja 2017 r. 

Wersja XML