Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności

loga unijne oznakowanie male.jpeg

Gmina Międzylesie wraz z partnerem z Obec Červená Voda w okresie od 16 lutego 2017r. do 16 grudnia 2017 r. realizuje projekt pt.  Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności

Gminy partnerskie za pośrednictwem projektu planują zwiększyć ruch turystyczny na obu przygraniczach. Celem projektu jest konkretny plan stworzenia nowej atrakcji w regionie, dzięki wykorzystaniu niewielkich zabytków, jako śladów w przyrodzie i włączenie ich do różnych tras. Drobne zabytki umieszczono w okolicy lub na rozdrożach, a z ich wybudowaniem wiązała się ciekawa historia. Dlatego naszym celem jest odnalezienie tych historii i połączenie ich tak, aby mogła powstać nowa atrakcja w regionie. Produktem projektu po stronie  czeskiej jest stworzenie nowej ewidencji wybranych zabytków oraz szlaków, przeprowadzenie metaanalizy istniejących już dokumentów dot. ruchu turystycznego w formie publikacji historycznej, natomiast po stronie polskiej zakup tablic informacyjnych ze stojakami rowerowymi  oraz drewniano - żeliwnych ławek celem utworzenia miejsca odpoczynkowego dla turystów.

mapa z trasą 12.jpeg

Wersja XML