Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZETARG USTNY OGRANICZONY DOT. DZIERŻAWY PIĘCIU CZĘŚCI Z GRUNTU DZ. NR 310/18, OBRĘB MIĘDZYLESIE POD ZABUDOWĘ GARAŻOWĄ W FORMIE ARCHITEKTONICZNEJ MUROWANEJ OTYNKOWANEJ LUB ODESKOWANEJ LUB KONSTRUKCJI, KTÓRA POZWALA NA OTYNKOWANIE LUB ODESKOWANIE.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA:

PDFModelowa forma obiektu - koncepcja nr 1 cz. 1.pdf

PDFModelowa forma obiektu - koncepcja nr 1 cz. 2 rzut przyziemia.pdf

PDFModelowa forma obiektu - koncepcja nr 1 cz. 3 rzut elewacji.pdf

PDFModelowa forma obiektu - koncepcja nr 2 cz. 1.pdf

PDFModelowa forma obiektu - koncepcja nr 2 cz. 2 rzut przyziemia.pdf

PDFModelowa forma obiektu - koncepcja nr 2 cz. 3 rzut elewacji.pdf

Wersja XML