Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 05 czerwca 2017 r.

PDFw spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Międzylesie.pdf

PDFw spr. zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki na 2017.pdf

PDFw spr. zmian w budżecie gminy na 2017 r..pdf

PDFw spr. dotacji dla Powiatu Kłodzkiego.pdf

PDFw spr. zatwierdzenia sprawozdania za 2016 r.pdf

PDFw spr. absolutorium za 2016 r..pdf

 

Wersja XML