Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA ROK 2017 DOT. UDZIELENIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIĘDZYLESIE

Brak opisu obrazka

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszenie o naborze wniosków - przydomowe oczyszczalnie.pdf

DOCzasady i tryb udzielania dotacji - przydomowe oczyszczalnie.doc

DOCWniosek o udzielenie dotacji - przydomowe oczyszczalnie.doc

PDFwzór umowy - przydomowe oczyszczalnie.pdf

DOCXsprawozdanie - przydomowe oczyszczalnie.docx

Wersja XML