Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wizyta w Parlamencie Europejskim w Strasburgu

Na zaproszenie europosła Bogdana Zdrojewskiego delegacja czesko-polskiego Euroregionu Glacensis w dniach 11-14.06.2017 r. pojechała z wizytą do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Wyjazd był nagrodą dla przedstawicieli polskich i czeskich gmin wyróżnionych za aktywną współpracę transgraniczną. Gminę Międzylesie reprezentowały Marcelina Wawak i Agata Biernacka. Warto dodać, że w obecnym Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 Gmina Międzylesie realizuje 5 mikroprojektów.

 

 

 

Wersja XML