Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 05 LIPCA 2017 R.

PDFUchwała Nr XXX-162-2017 w spr. zmiany uchwały Nr XVII-81-16 z dnia 26.04.16 dot. sposobu powoływania i odwoływania członków ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf - (Dz. Urz. 2017, Poz. 3311, z dnia 17 lipca 2017 r.)

PDFUchwała Nr XXX-163-2017 w spr ustalenia sieci publicznych przedszkoli .pdf,

PDFUchwała Nr XXX-164-2017 w spr. zmian w budżecie gminy na 2017rok.pdf.

Wersja XML