Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG

PDFTOMASZ KORCZAK.pdf

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarz MIG

PDFALEKSANDRA KRUK.pdf

 

Oświadczenie majątkowe Skarbnik MiG:

PDFAgata Ziental.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Głównej Księgowej UMiG:

PDFMonika Makarska.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Kierownik USC:

PDFIzabela Kus.pdf
  

Oświadczenie majątkowe Kierownika Ref. OR UMiG:

PDFMarek Glinski.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Kierownik RITiG UMiG:

PDFWieslawa Szyrszen.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Oświaty UMiG:

PDFMonika Harasinska.pdf

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Darii Bartkowskiej:

PDFDaria Bartkowska.pdf


Oświadczenie majątkowe Inspektora UMiG Krzysztofa Ważginta:

  PDFKrzysztof Ważgint.pdf

 

Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGKiM:

PDFRoman Nowak.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK:

PDFKrzysztof Kowalski.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Kierownik OPS:

PDFAgnieszka Lak.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:

PDFBeata Muszynska.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu:

PDFRyszard Bodnar.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu:

 PDFMalgorzata Strzelczyk.pdf
 

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie:

PDFAlicja Jakubczak.pdf
 

 

 

Wersja XML