Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Straż Graniczna przypomina, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza zakaz noszenia i przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni na terenie województwa dolnośląskiego w okresie od dnia 18 do 31 lipca 2017 r.

Od 18 do 31 lipca 2017 roku na obszarze województwa dolnośląskiego obowiązywał będzie
zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.
Ograniczenia mają związek z 10 Światowymi Igrzyskami Sportowymi – The World Games
2017, które odbędą się we Wrocławiu w dniach od 20 do 30 lipca 2017 r. Zakaz
wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 czerwca 2017 r.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ilekroć w ustawie
jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:


1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;

2) broń pneumatyczną;

3) miotacze gazu obezwładniającego;

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, – pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

b) broń cięciwową w postaci kusz,

c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.


Jak określono w art. 51 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji " kto nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlega karze aresztu albo grzywny".

Wersja XML