Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 18 sierpnia 2017 r.

DOCXP r o t o k ó ł ze Wspólnego Posiedzenia Komisji w dniu 17.08.2017 r.docx (35,68KB)

DOCXProtokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 18.08.2017.docx (27,04KB)

Wersja XML