Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dotacje do budowy ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego  dnia 01.06.2017 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w ramach projektu pn.

 Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Międzylesie,

w roku bieżącym, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie, dofinansowaniem objętych zostanie 8 wniosków, w tym: 6 wniosków dot. budowy ujęć wody oraz 2 wnioski dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na rok 2018 i lata następne zarejestrowano 21. wniosków ( 11- ujęcia wody, 10 - przydomowe oczyszczalnie ścieków). Trzy wnioski rozpatrzono negatywnie.

Do wszystkich osób, Burmistrz skierował odpowiednia korespondencję.

11.09.2017 r.

Wersja XML