Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont budynku przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu

Przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, gmina Międzylesie przystąpiła do realizacji zadania pn.  „Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25, na działce nr 11/8 w Międzylesiu [intensywne opadu deszczu lipiec 2015 r.]” . Wykonawcą zadania jest firma: „PETRO” Firma Ogólnobudowlana - Piotr Kozłowski, Osłowice 43, 56-209 Jemielno. Ogólna wartość zadania 119.000 zł. w tym dofinansowanie do 80%.  Termin realizacji określono do dnia 30.11.2017 r. Obecnie rozpoczęto prace budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej. Niebawem zostanie wykonana jeszcze renowacja budynku, docieplenie elewacji i wymiana stolarki drzwiowej.

 

 

Wersja XML