Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkoła w Międzylesiu zyskała nowoczesną pracownię

Brak opisu obrazka

Podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w dniu 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Międzylesiu burmistrz Tomasz Korczak wraz z dyrektorem placówki Ryszardem Bodnar dokonali uroczystego otwarcia nowej pracowni matematyczno-cyfrowej. W ramach projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, Gmina Międzylesie zakupiła nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-cyfrowej. Pracownia została wyposażona min. w nowe meble, tablice, przybory matematyczne, laptopy dla uczniów oraz nauczyciela, wizualizer, drukarkę, tablicę multimedialną, projektor oraz niezbędne programy antywirusowe oraz programy edukacyjne. W ramach projektu zakupiono także przenośny podjazd – rampę dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Całkowita wartość projektu - 140 652,44 PLN, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 119 554,58 PLN.

Mamy nadzieję, że teraz lekcje matematyki będą dla uczniów wyjątkowo przyjemne, poprawią efekty kształcenia, wyniki egzaminów oraz pozwolą zgłębiać fascynujący świat matematyki.

 

 

 

Wersja XML