Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 26 września 2017 r.

PDFw spr. udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w ob. Niemojów dz. 41_2 i 218_1.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów w ob. Długopole Grn.pdf,

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2017.pdf.

 

 

Wersja XML