Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIĘDZYLESIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 03.10.2017 r. Nr 596676-N- 2017.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.11.2017 r.

PDFZawiadomienie o wynikach postępowania.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 25.10.2017 R.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 12.10.2017 R.https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/26818ce5-96e4-4d91-b7d2-2de17641392e

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 23.10.2017 r.

PDFWyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.10.2017.pdf

Brak opisu obrazka

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 18.10.2017 r.

PDFWyjaśnienia do SIWZ 18.10.2017.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

PDFSIWZ z dnia 03.10.2017.pdf

DOCSIWZ z dnia 03.10.2017.doc

XLSZałącznik nr 1d do SIWZ 03.10.2017.xls

Ogłoszeniehttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b67643a5-ee4d-4fb7-9e93-2944261d12ff

 

Wersja XML