Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono przebudowę ścian w budynku przy ul. Lipowej 25

Dnia 04.10.2017 r. nastąpiło zakończenie prac remontowych budynku przy ulicy Lipowej 25 w Międzylesiu. Przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Gmina Międzylesie zrealizowała zadanie pn.   ‘’Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na działce nr 11/8 w Międzylesiu [intensywne opadu deszczu lipiec 2015 r.]” . Wykonawcą zadania była firma: „PETRO” Firma Ogólnobudowlana Piotr Kozłowski, Osłowice 43, 56-209 Jemielno.  Prace jakie wykonano to renowacja budynku, docieplenie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt realizacji zadania : 119 000,00 zł,  w tym dofinansowanie: 97 000,00 zł .

 

 

Wersja XML