Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa kadencja Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie

Dnia 9 października 2017 r; w Szkołach Podstawowych z Oddziałami Gimnazjalnymi na terenie gminy Międzylesie przeprowadzono wybory na kolejną kadencję do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie. W Samorządowej Szkole w Międzylesiu stanowiącej Okręg Wyborczy Nr 1, o 7 możliwych mandatów ubiegało się 14 uczniów, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaszkowie stanowiącym Okręg Wyborczy Nr 2, na 3 możliwe mandaty kandydowało 3 uczniów, w związku z czym na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) w tym Okręgu  postanowiono wyborów nie przeprowadzać. Zatem proces wyborczy tym razem dotyczył tylko Międzylesia, gdzie wybory przeprowadzono zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała powołana Szkolna Komisja Wyborcza, która po podliczeniu głosów ogłosiła wyniki głosowania.   W związku z powyższym radnymi Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie w kadencji 2017/2018 wybrani zostali:

1/ Joanna Broszko – Gimnazjum w Międzylesiu,

2/ Miłosz Pokrątka - Gimnazjum w Międzylesiu,

3/ Dominika Czarny - Gimnazjum w Międzylesiu,

4/ Sandra Gładysz  - Gimnazjum w Międzylesiu,

5/ Oliwia Łukasiewicz - Gimnazjum w Międzylesiu,

                                           6/ Nicoll Gładysz - Gimnazjum w Międzylesiu,

7/ Katarzyna Zamośna - Gimnazjum w Międzylesiu,

8/ Jakub Wojtczak - Gimnazjum w Domaszkowie,

9/ Krystian Janczak – Gimnazjum w Domaszkowie,

10/ Karol Bilicki – Gimnazjum w Domaszkowie.

 

 

Wersja XML