Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie

W dniu 12 października br. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie.

Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się z projektem studium i uzyskać odpowiedzi na pytania od Pani Sylwii Wróbel – planistki opracowującej w/w dokument.

Przypominamy, że wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie trwa od 5 do 27 października 2017 r. Uwagi do projektu studium można składać do dnia 17 listopada 2017 r. Cała dokumentacja dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, w pokoju nr. 22 oraz na BIP i stronie internetowej Urzędu.

Wersja XML