Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 31 października 2017 r.

PDFprojekt uchwały w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. 2017 r.pdf,

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2017.pdfPDFprojekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2017 r.pdf

PDFprojekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia ZS w Międzylesiu w Samorządową Szkołę Podstawową w M-lesiu pdf.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu oraz Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.pdf,

PDFprojekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SSPw ZSP w Domaszkowie w ośmioletnią SSP w ZSP w Domaszkowie.pdf,

 

 

 

Wersja XML