Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownia matematyczno-cyfrowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 

Brak opisu obrazka

 

Pracownia matematyczno-cyfrowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 

W związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna został zakupiony sprzęt cyfrowy oraz pomoce dydaktyczne ułatwiające nauczanie i uczenie się matematyki.

W pracowni znajduje się wiele pomocy dydaktycznych przydatnych do prowadzenia lekcji.

Pracownię wyposażono min. w nowe meble, stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela, tablicę sucho ścieralną, tablicę multimedialną z oprogramowaniem do matematyki, projektor, wizualizer, 25 laptopów uczniowskich oraz jeden nauczycielski, urządzenie wielofunkcyjne Epson, oprogramowanie do nauczania matematyki, zestaw plansz ściennych obrazujący wybrane pojęcia z matematyki, zestawy figur przestrzennych, zestawy figur do nauki ułamków, zestaw  do wykonywania podstawowych pomiarów waga temperatura długość, magnetyczna oś liczbowa, przyrządy geometryczne pomagające w lepszym zrozumieniu matematyki.

Z pracowni korzystają głównie nauczyciele matematyki wraz z uczniami klas 4 -7 Szkoły Podstawowej oraz klas 2-3 Gimnazjum. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają na uatrakcyjnienie lekcji matematyki, przybliżenie pojęć matematycznych i ich pokazanie ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym.  Uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych zarówno w czasie lekcji jak i na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.

 

 

 

Wersja XML