Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W SPR. PRZYJĘCIA PRZEZ SEJMIK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁ NR XXXVIII/1255/17 Z 28.IX.2017 ORAZ XL/1330/17 Z DNIA 26.X.2017

Brak opisu obrazka

Wersja XML