Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

PDFNr XXXIII-174-17 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I pół. 2017 r.pdf,

PDFNr XXXIII-175-17 w spr. zmian w budżecie gminy na 2017 r.pdf,

PDFNr XXXIII-176-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej SSPw ZSP w Domaszkowie.pdf,

PDFNr XXXIII-177-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia ZSw M-lesiu w Samorządową Szkołę Podstawową w M-lesiu.pdf,

PDFNr XXXIII-178-17 w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu i Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.pdf.

Wersja XML