Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 28 listopada 2017 r.

DOCXProtokół z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Międzyleisu w dniu 28.11.2017 r.docx

Wersja XML