Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

 

Gmina Międzylesie otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Łączna kwota zadania 35 000 zł,  dotacja 28 000 zł, wkład własnym gminy 7 000 zł.

Program ma na celu zakup dla szkół pomocy dydaktycznych oraz niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych min. tablic interaktywnych, projektów, zestawów nagłośnieniowych oraz monitorów dotykowych.

Wsparciem zostaną objęte Samorządowe Szkoły Podstawowe w Międzylesiu i Domaszkowie.

Z powyższych środków zostaną zakupione pomoce dydaktyczne:

- tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym - 3 szt.

- interaktywny monitor dotykowy - 2 szt.

Wersja XML