Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W MIĘDZYLESIU W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRUPIE WIEKOWEJ DO 13 ROKU ŻYCIA I MŁODSI 2018.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Załączniki:

DOCzał.1 oferta.doc

DOCXzał. 2 i 4 - Oświadczenie pilka nożna M-lesie do 13 r. życia.docx

DOCzał. 3- wzór umowy.doc

DOCzał. 5 - sprawozdanie rozliczenie dotacji.doc

Wersja XML