Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W DOMASZKOWIE PIŁKA NOŻNA 2018.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Załączniki:

DOCzał.1 oferta.doc

DOCXZał. 2 i 4 - Oświadczenie piłka nożna Domaszków.docx

DOCzał. 3- wzór umowy.doc

DOCzał. 5 - sprawozdanie rozliczenie dotacji.doc

Brak opisu obrazka

Wersja XML