Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2018 - ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i gadżetów w ramach mikroprojektu "Nowoczesne technologie na porganiczu polsko-czeskim" - Nr postępowania OR.271.25.2018 z dnia 28.11.2018 r.

Brak opisu obrazka

Kod CPV: 39294100-0

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf, DOCZapytanie ofertowe.doc

Termin składania ofert do 07 grudnia 2018 r. do godz. 11:00                             

***********************************************************************************************************************************************************************

 Opracowanie graficzne i tekstowe folderu promującego narciarstwo biegowe oraz opracowanie graficzne 1 dużej tablicy informacyjnej oraz 5 szt. tabliczek kierunkowych w języku polskim i czeskim" do projektu pn. "aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - Nr postępowania ITiG.271.26.2018 z dnia 15.10.2018 r.

Kod CPV: 39294100-0

UWAGA!

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO: PDFInformacja o unieważnieniu zapytania.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:PDFZaproszenie.pdfDOCXzał nr 1 formularz ofertowy.docxPDFzał nr 2 - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 26 października 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Część I „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P. do ulicy Osiedle w Międzylesiu"; Część II "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I" - Nr postępowania ITiG.271.25.2018 z dnia 31.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

UWAGA!!! Zmieniono termin składania ofert oraz termin zakończenia zadania dla części nr II. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część II: PDFWybór najkorzystniejszej oferty Smreczyna.pdf

Informacja z otwarcia ofert - część II: PDFInformacja z otwarcia ofert Smreczyna.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I:PDFInformacja o wyborze najlepszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert - część IPDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zmienione zapytanie ofertowe:PDFZmienione zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2018 r..pdfDOCXZmienione Załączniki nr 1, 2, 3 i 4.docx

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego:PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 06.09.2018 r..pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie Ofertowe.pdfDOCXZałączniki nr 1, 2, 3 i 4.docx

Termin składania ofert do 10 września 2018 r. do godz. 11:00 - dla części nr I

                                do 13 września 2018 r. do godz. 11:00 - dla części nr II

***********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Gajniku (dz. nr 83)- Nr postępowania ITiG.271.25.2018 z dnia 30.08.2018 r.

Kod CPV: 45246400-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docxPDFZał. nr 2 - przedmiar robót.pdfPDFwzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 11 września 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyciskacza do śladów pod narty biegowe - do zakładania i utrzymywania tras - w ramach mikroprojektu typu B i C pn.:"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.24.2018 z dnia 23.08.2018 r.

Kod CPV: 37411000-2

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf, DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docPDFWzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 04 września 2018 r. do godz. 11:00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Część I „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P. do ulicy Osiedle w Międzylesiu"; Część II "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzylesiu”, Część III "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I" - Nr postępowania ITiG.271.23.2018 z dnia 20.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Informacja z wyboru i unieważnienia zapytania: PDFInformacja o wyborze.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałączniki nr 1,nr 2, nr 3.docxDOCXZałącznik nr 4 - wzór umowy.docx

Termin składania ofert do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzylesie - Nr postępowania ITiG.271.22.2018 z dnia 14.08.2018 r.

Kod CPV: 39290000-1, 30236000-2, 38652100-1, 32340000-8

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf,DOCXZałącznik nr 1 i nr 2.docxPDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdfPDFZałącznik nr 4 - szczegółowe zestawienie wyposażenia.pdf

Termin składania ofert do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie - etap I - Nr postępowania ITiG.271.21.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Unieważnienie:PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docxPDFzapytanie ofertowe.pdfPDFMapa do celow projektowych.pdf

Termin składania ofert do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzylesiu - Nr postępowania ITiG.271.20.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Unieważnienie:PDFOgłoszenie o unieważnienie zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docxPDFzapytanie ofertowe.pdfPDFMapa do celów projektowych.pdf

Termin składania ofert do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia PP do ulicy Osiedle w Międzylesiu - Nr postępowania ITiG.271.19.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Unieważnienie: PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docxPDFzapytanie ofertowe.pdfJPEGmapa ewidencyjna.jpegJPEGMapa do celów projektowych Międzylesie.jpeg

Termin składania ofert do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn: "Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie" - Nr postępowania ITiG.271.18.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71247000-1

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu w roku szkolnym 2018/2019, dowóz na trasie Międzylesie - Roztoki - Międzylesie" - Nr postępowania Oś.271.17.2018 z dnia 02.08.2018 r.

Kod CPV: 60112000-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejzej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docxPDFZapytanie ofertowe.pdf

Termin składania ofert do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa wyposażenia żłobka" - Nr postępowania Oś.271.16.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Kod CPV: 39150000-8, 39290000-1

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.07.2018 r.:PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdfDOCXII szczegółowe zestawienie załącznik nr 4.docx

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1 i nr 2.docxJPEGZałącznik nr 3 wzór umowy cz. 1.jpegJPEGZałącznik nr 3 wzór umowy cz. 2.jpegJPEGZałącznik nr 3 wzór umowy cz. 3.jpegDOCXZałącznik nr 4 - szcezgółowe zestawienie.docx

Termin składania ofert do 27 lipca 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa miału węglowego, węgla kamiennego do ogrzewania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlic z terenu Gminy Międzylesie na sezon grzewczy 2018/2019" - Nr postępowania Oś.271.15.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Kod CPV: 09111210-5, 09242000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.07.2018 r.:PDFOgłoszenie o zmienie zaproszenia.pdfDOCXNowy załącznik nr 1 oferta.docxJPEGNowy wzór umowy str. 1.jpegJPEGNowy wzór umowy str. 2.jpegJPEGNowy wzór umowy str. 3.jpegJPEGNowy wzór umowy str. 4.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdfDOCXformularz ofertowy.docxJPEGWzór umowy cz. 1.jpegJPEGWzór umowy cz. 2.jpegJPEGWzór umowy cz. 3.jpegJPEGWzór umowy cz. 4.jpeg

Termin składania ofert do 01 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup skutera wielozadaniowego" w ramach mikroprojektu typu B i C pn.: "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.14.2018 z dnia 02.07.2018 r.

Kod CPV: 34421000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.07.2018 r.:PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 04.07.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zaproszenia z dnia 04.07.2018 r..pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdfPDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdfDOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.docPDFWzór umowy.pdf.

Termin składania ofert do 11 lipca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup skutera wielozadaniowego" w ramach mikroprojektu typu B i C pn.: "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.13.2018 z dnia 13.06.2018 r.

Kod CPV: 34421000-7

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowegoJPEGOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2018 r.: PDFWyjaśnienia.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdfDOCZał. nr 1 - formularz oferty.docPDFZał. nr 2 - wzór umowy.pdf 

Termin składania ofert do 26 czerwca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup autobusu 18- osobowego". - Nr postępowania Oś.271.12.2018 z dnia 30.05.2018 r.

Kod CPV: 34120000-4

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2018 r.: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.06.2018 r.: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia do Zaproszenia z dnia 08.06.2018 r.: PDFWyjaśnienia do zaproszenia z dnia 08.06.2018 r..pdf

Wyjaśnienia do Zaproszenia z dnia 05.06.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zaproszenia.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa Hali sportowej w Międzylesiu na działce nr 412/1". - Nr postępowania ITiG.271.11.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Kod CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie_ofertowe_PB_Hala-Miedzylesie.pdfDOCXZałączniki nr 1, 2, 3 i 4.docxJPEGMapa do celów projektowych Międzylesie.jpeg

Termin składania ofert do 04 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie”. - Nr postępowania ITiG.271.10.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Kod CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie_ofertowe_PB_Sala-Domaszkow.pdfDOCXZałączniki nr 1, 2, 3 i 4.docxJPEGMapa do celów projektowych.jpeg

Termin składania ofert do 04 czerwca 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu - Nr postępowania Oś.271.9.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Kod CPV: 22113000-5

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdfPDFZałącznik nr 1.pdfDOCXzałącznik nr 2 formularz ofertowy.docxPDFZałącznik nr 3 wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 06 czerwca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" - Nr postępowania Oś.271.8.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Kod CPV: 35110000-8

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 11.05.2018r. PDFdoc00222820180515073640.pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.05.2018r.PDFdoc00222920180515073702.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 08.05.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zapytania z dnia 08.05.2018.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 07.05.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zapytania.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdfDOCZał nr 1 - formularz ofertowy.docPDFZał nr 2 - wzór umowy do zaproszenia.pdf

Termin składania ofert do 11 maja 2018 r. do godz. 11:00

*********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów  zawierających azbest w ramach zadania p.n.:„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2018” - Nr postępowania ITiG.271.7.2018 z dnia 25.04.2018 r.

Kod CPV: 45262600-7; 90650000-8

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.05.2018 r.:JPEGInformacja z otrwacia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFazbest - zapytanie ofertowe.pdf,DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..doc,DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..docDOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..docPDFazbest - wzór umowy.pdfRTFzał. do umowy 1.rtfDOCzał. do umowy 2.docDOCzał. do umowy 3.doc

Termin składania ofert do 10 maja 2018 r. do godz. 10:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu” - Nr postępowania Oś.271.6.2018 z dnia 07.03.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docx, PDFzapytanie ofertowe.pdfPDFZał. nr 1 - formularz oferty.pdfPDFZał. nr 2 - Wykaz wykonanych usług.pdfPDFZał. nr 3 - wzór umowy.pdfJPEGRzut parteru.jpegJPEGRzut parteru z wrysowanym planowanym żłobkiem.jpegPDFMapa do celów projektowych.pdfJPEGMapa do celów projektowych.jpegJPEGMapa z zaznaczonymi budynkami A i B.jpeg

Termin składania ofert do 14 marca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

Przebudowa fontanny wraz z okalającym ją skwerem w ramach projektu "Nie zapominamy - 2 etap" - Nr postępowania OR.271.5.2018 z dnia 09.02.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 23.02.2018 r.: JPEGWyjaśnienia do zapytania ofertowego.jpeg

Kod CPV: 44111200-0, 45262600-7, 45332000-3, 45311000-0, 45400000-1

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:DOCXZapytanie ofertowe z dnia 09.02.2018.docx, PDFZapytanie ofertowe z dnia 09.02.2018.pdfXLSzał. nr 6, 7 i 8 - Kosztorysy ofertowe.xlsATHPrzedmiar i kosztorys iwestorski prace elektryczne.athPDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.pdfATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.athPDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.pdfATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.athPDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski - prace elektryczne.pdfDOCOPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY FONTANNY NA DZIAŁCE NR 185.doc, PROJEKT BUDOWLANY: 7ZPROJEKT BUDOWALNY 1.7zPDFmapy do projektu budowlanego.pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c3996d28-0eb3-4e64-8358-f331ff69bafd

Termin składania ofert do 26 lutego 2018 r. do godz. 13:00

**********************************************************************************************************************************************************************

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie w projekcie pn.:"Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie". - Nr postępowania ITiG.271.4.2018 z dnia 23.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGinformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert:JPEGinformacja z otawarcia ofert.jpeg

UWAGA!!!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA: PDFogłoszenie o zmianie zaproszenia.pdf

ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 08 LUTY 2018 R. GODZ. 12:00 

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO OFERT:

PDFzal nr 1 opis zamowienia.pdf

DOCzal nr 2_formularz oferty-1.doc

PDFzal nr 3_wzor umowy-1.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzaproszenie.pdfPDFzal nr 1 opis zamówienia.pdfDOCzal nr 2_formularz oferty.docPDFzal nr 3_wzór umowy.pdf

Termin składania ofert do 02 lutego 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Przebudowa fontanny wraz z okalającym ją skwerem w ramach projektu "Nie zapominamy - 2 etap" - Nr postępowania ITiG.271.3.2018 z dnia 23.01.2018 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018.docxPDFZapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r..pdfXLSzał. nr 6, 7 i 8 - Kosztorysy ofertowe.xlsATHPrzedmiar i kosztorys iwestorski prace elektryczne.athPDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.pdfATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.athPDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.pdfATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.athPDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski - prace elektryczne.pdfDOCOPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY FONTANNY NA DZIAŁCE NR 185.doc

Termin składania ofert do 07 lutego 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Gminy Międzylesie na rok 2018 - Nr postępowania OR.271.2.2018 z dnia 17.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf

Termin składania ofert do 29 stycznia 2018 r. do godz. 8:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Międzylesie - Nr postępowania ITiG.271.1.2018 z dnia 08.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: JPEGWyjaśnienia.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf

Termin składania ofert drogą elektroniczną do 15 stycznia 2018 r. do godz. 10:00

Wersja XML