Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 25/2018 z dnia 02.02.2018 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na zadanie:"Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu

"Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich"

Brak opisu obrazka

Wersja XML