Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała XXXVIII/210/2018 w spr. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze (...)

PDFUchwała Nr XXXVIII-210-18 spr. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygod., wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 1900
- Data ogłoszenia: 11 kwietnia 2018
Wersja XML