Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXIX/215/2018 w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie dla terenów w obrębie Boboszów, Długopole Grn, Różanka, Smreczyna.

PDFUchwała Nr XXXIX-215-18 - w spr. MPZP MiG Międzylesie dla terenów Boboszów, Długopole Grn., Różanka, Smreczyna.pdf (7,28MB) - (Dz. Urz. 2018, Poz. 2512 z dnia 10 maja 2018 r.) 

Wersja XML