Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”

Brak opisu obrazka

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 30.05.2018 r. Nr 566324-N- 2018.

Brak opisu obrazka

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8e2adb99-41e6-4b44-9677-9c1238f17238

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

Załącznik nr 10: PDFprojekt architektura.pdfPDFprojekt instalacji elektrycznej.pdfPDFprojekt instalacji sanitarnych.pdfPDFtechnologia żywienia.pdf

Załącznik nr 11: PDFSTWiOR.pdf

Załącznik nr 12: PRDumig m-lesie żłobek- rob bud.prdPRDumig m-lesie żłobek - inst elektr.prdPRDumig m-lesie żłobek- inst sanit.prd

 

Wersja XML