Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 29 MAJA 2018 R.

PDFUchwała Nr XL-218-18 w spr. oceny zasobów OPS.pdf

PDFUchwała Nr XL-219-18 w spr. odpłatności za ośrodki wsparcia.pdf - Dz. Urz. 2018, Poz. 3015 z dnia 12 czerwca 2018 r.

PDFUchwała Nr XL-220-18 w spr. zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.pdf - Dz. Urz. 2018, Poz. 3016 z dnia 12 czerwca 2018 r.

PDFUchwała Nr XL-221-2018 dot. kryteria rekrutacji.pdf - Dz. Urz. 2018 r. Poz. 3017 z dnia 12 czerwca 2018 r. 

PDFUchwała Nr XL-222-18 w spr. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin(...).pdf - Dz. Urz. 2018 r. Poz. 3018 z dnia 12 czerwca 2018 r. 

PDFUchwała Nr XL-223-18 w spr. zaopiniowania podziału Powiatu Kłodzkiego na okręgi wyborcze.pdf                                                                                                              

PDFUchwała Nr XL-224-18 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf

Wersja XML