Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 24.07.2018 r. Nr 594047-N- 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Brak opisu obrazka

Informacja z otwarcia ofert:

Brak opisu obrazka

DOCXSIWZ z 26.07.2018 r..docx

PDFOgłoszenie o zmianie SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.07.2018 r..pdf

DOCXSIWZ z 24.07.2018 r..docx

PDFSIWZ z 24.07.2018 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFProjekt budowlany Międzylesie.pdf

PDFProjekt budowlany Domaszków.pdf

Wersja XML