Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów, oraz pracowników UMiG za rok 2017.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG

PDFTomasz Korczak.pdf (1,71MB)

Oświadczenie majątkowe Sekretarz MIG

PDFAleksandra Kruk 2017.pdf (1,48MB)

Oświadczenie majątkowe Skarbnik MiG:

PDFAgata Ziental.pdf (1,62MB)

Oświadczenie majątkowe Głównej Księgowej UMiG:

PDFMonika Makarska.pdf (1,62MB)

Oświadczenie majątkowe Kierownik USC:

PDFDaria Bartkowska.pdf (1,78MB)

Oświadczenie majątkowe Kierownika Ref. OR UMiG:

PDFMarek Gliński.pdf (1,83MB)

Oświadczenie majątkowe Kierownik RITiG UMiG:

PDFEwa Siwek.pdf (1,57MB)

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Oświaty UMiG:

PDFMonika Harasińska.pdf (1,59MB)

Oświadczenie majątkowe Inspektora UMiG Krzysztofa Ważginta:

 PDFKrzysztof Ważgint.pdf (1,66MB)

Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGKiM:

PDFRoman Nowak.pdf (1,64MB)

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK:

PDFKrzysztof Kowalski.pdf (1,64MB)

Oświadczenie majątkowe Kierownik OPS:

PDFAgnieszka Łąk.pdf (1,14MB)

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:

PDFBeata Muszyńska.pdf (1,67MB)

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu:

PDFRyszard Bodnar.pdf (2,02MB)

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu:

PDFMałgorzata Strzelczyk.pdf (1,60MB)

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie:

PDFAlcja Jakubczak.pdf (2,01MB)

Wersja XML