Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów, oraz pracowników UMiG za rok 2017.

Oświadczenie majątkowe Burmistrza MiG

PDFTomasz Korczak.pdf

Oświadczenie majątkowe Sekretarz MIG

PDFAleksandra Kruk 2017.pdf

Oświadczenie majątkowe Skarbnik MiG:

PDFAgata Ziental.pdf

Oświadczenie majątkowe Głównej Księgowej UMiG:

PDFMonika Makarska.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownik USC:

PDFDaria Bartkowska.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownika Ref. OR UMiG:

PDFMarek Gliński.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownik RITiG UMiG:

PDFEwa Siwek.pdf

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Oświaty UMiG:

PDFMonika Harasińska.pdf

Oświadczenie majątkowe Inspektora UMiG Krzysztofa Ważginta:

 PDFKrzysztof Ważgint.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGKiM:

PDFRoman Nowak.pdf

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK:

PDFKrzysztof Kowalski.pdf

Oświadczenie majątkowe Kierownik OPS:

PDFAgnieszka Łąk.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:

PDFBeata Muszyńska.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu:

PDFRyszard Bodnar.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu:

PDFMałgorzata Strzelczyk.pdf

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie:

PDFAlcja Jakubczak.pdf

Wersja XML