Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OBWIESZCZENIE O WYBORACH DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MiG MIĘDZYLESIE.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

z dnia września 21 września 2018 roku

 

Na podstawie zarządzenia nr 172/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 września 2018 r., podaje się do  wiadomości informację o  okręgach wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonych miejscach do głosowania  w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie

 

zarządzonych na dzień 08 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

 

Nr okręgu

 

Granice okręgu wyborczego

 

Liczba radnych  w okręgu

 

 

 

1

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

Ul. B. Chrobrego 2

57-530 Międzylesie

Miejsce głosowania:  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu w Międzylesiu

 

 

 

7

 

 

 

 

2

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

Ul. Międzyleska 33

57-522 Domaszków

 

Miejsce głosowania:  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

 

 

 

 

 

3

Kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Międzylesie można zgłaszać do dnia 25 WRZEŚNIA 2018 r. do Szkolnych Komisji Wyborczej wyznaczonych w szkołach gimnazjalnych Międzylesiu i Domaszkowie.                

Wybory odbędą się w dniu 08 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w godz. 8.30 – 10.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

                                                                                                                    (-) Tomasz Korczak

Wersja XML