Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zakończeniu zadania pn.:,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie – 2018”

W dniu 10 września 2018 r. zakończone zostało zadanie pn. : ,,Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie – 2018”. Odebrane i zutylizowane zostało łącznie 40.610 kg ,,eternitu”, przez firmę Innowacje i Środowisko Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która wygrała przetarg na w/w zadanie.

Dzięki temu od 18 odbiorców zostały zabrane odpady niebezpieczne, które następnie przekazano na specjalnie do tego przeznaczone składowisko.

O obecnej chwili przygotowywana jest dokumentacja do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – oddział Wałbrzych, w celu uzyskania dotacji do przedsięwzięcia w wysokości 85% poniesionych przez Gminę nakładów.

Wersja XML