Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/241/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28 sierpnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie

JPEGrys_kierunki_SUiKZP_2018_podziel_cz1.jpeg

JPEGrys_kierunki_SUiKZP_2018_podziel_cz2.jpeg

JPEGrys_kierunki_SUiKZP_2018_podziel_cz3.jpeg

JPEGrys_kierunki_SUiKZP_2018_podziel_cz4.jpeg

Wysokiej Rozdzielczości:

PDFrys_kierunki_SUiKZP_2018_caly_XLV_241_2018.pdf

Tekst:

PDFtekst_stud_SUiKZP_Miedzylesie2018_XLV_241_2018.pdf

Wersja XML