Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – wschodnia część.

Brak opisu obrazka

Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – wschodnia część

Numer projektu:         CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001254

Partner Wiodący:       Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

Partnerzy:      

-----------------------------------

W ramach nieograniczonego przetargu ogłoszonego dnia 30.04.2019 r. wyłoniono Wykonawcę na budowę wieży widokowej na górze Czerniec. Została wybrana oferta firmy TESMEN společnost s.r.o. (Červený Kostelec, Olešnice) Zakończenie prac zaplanowano na 15 czerwiec 2020 rok.

 Brak opisu obrazka

 

---------------------------------------

 

 Dnia 17.06.2019 r. została ogłoszona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetarg wygrała firma TESMEN spolecnost s.r.o. z Cerveny Kostelec. Następnie dnia 22.07.2019 r. podpisano umowę na budowę wieży na kwotę 472 927, 86 zł brutto. Termin zakończenia zadania to 30 września 2020 r.

20 sierpnia 2020 r. Aktualnie zostały wylane fundamenty, w najbliższych dniach ma zostać wykonany szalunek do stóp fundamentowych i zostanie zalany betonem. Kolejnym etapem będzie montaż wieży.

Brak opisu obrazka

 

04.09.2020

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML