Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY PODJĘTE NA XLVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

PDFUchwała Nr XLVI-244-2018 w spr. informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.pdf

PDFUchwała Nr XLVI-245-2018 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf

PDFUchwała Nr XLVI-246-2018 w spr. wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów z terenu gminy.pdf

PDFUchwała Nr XLVI-247-2018 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.pdf - Dz. Urz. WD 2018 r. Poz. 5321 z dnia 30.10.2018 r. 

PDFUchwała Nr XLVI-248-2018 w spr. nadania nazwy Skwer 100-lecia Odzyskania (...).pdf - Dz. Urz. WD 2018 r. Poz. 5322 z dnia 30.10.2018 r. 

Wersja XML