Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dobiegł końca remont odcinka drogi Domaszków - Długopole Górne

Dnia 05 grudnia 2018 r. zakończono prace remontowe dla zadania pn. „ Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne – Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 [intensywne opady deszczu lipiec 2015]”. Podsumowując wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, wzmocniono podbudowę, przebudowano zjazdy oraz wyremontowano przepusty i elementy odwodnienia. 

Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku.

Zadanie zostało wykonane przy wsparciu Wojewody Dolnośląskiego w ramach Usuwania skutków klęsk żywiołowych w 2018 roku.  

Koszt zadania to 273 110,38zł, w tym dofinansowanie w kwocie 145 000,00 zł.

 

Brak opisu obrazkaBrak opisu obrazkaBrak opisu obrazka

Wersja XML