Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan posiedzeń komisji w miesiącu - grudzień 2018 r,

P L A N      P O S I E D Z E Ń

KOMISJI   RADY   MIEJSKIEJ  W  MIĘDZYLESIU

W MIESIĄCU GRUDZIEŃ 2018 r.

 

 

 

 1. Komisja Zdrowia Oświaty                 13.12.2018        godz. 8.30

i Kultury

 

 1. Komisja Spraw Bytowych                 14.12.2018         godz. 9.00

i Bezpieczeństwa

 

 1. Komisja Rewizyjna                          17.12.2018           godz. 8.30

 

 1. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa          18.12.2018        godz. 9.00

i Ochrony Środowiska

 

 1. Komisja Budżetu, Finansów              19.12.2018        godz. 11.00

i Rozwoju Gospodarczego       

Wersja XML