Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKŁAD OSOBOWY STAŁYCH KOMISJI VIII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W LATACH 2018-2023.

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 

1/ Danuta Genowefa Kałużna - Przewodniczący

2/ Zbigniew Borodzicz - Zastępca Przewodniczącego

3/ Andrzej Robert Juraszek,

4/ Artur Stanisław Mendel,

5/ Mariusz Mieczysław Roszniowski.

 

 1. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i  Ochrony Środowiska

 

1/ Stanisław Maksymilian Szura – Przewodniczący

2/ Jan Franciszek Gałusza – Zastępca Przewodniczącego

3/ Anna Patrycja Jaworecka

4/ Władysław Jan Mendel

5/ Mariusz Mieczysław Roszniowski

                                                                              

 1. Komisja Spraw Bytowych i Bezpieczeństwa

 

      1/ Violetta Maria Przybylska.– Przewodnicząca Komisji

      2/ Adam Polański.– Z-ca Przewodniczącego

      3/ Anna Patrycja Jaworecka,

      4/ Danuta Genowefa Kałużna,

      5/ Monika Aneta Sługocka.

 

 1. Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury

 

            1/ Adam Polański – Przewodniczący Komisji

            2/ Stanisław Maksymilian Szura  – Z-ca Przewodniczącego

            3/ Violetta Maria Przybylska,

            4/ Andrzej Robert Juraszek,

            5/ Władysław Jan Mendel,

            6/ Andrzej Krzysztof Dudek

 

 1. Komisja Rewizyjna

 

            1/ Andrzej Krzysztof Dudek – Przewodniczący Komisji

            2/ Zbigniew Borodzicz – Z-ca Przewodniczącego

            3/ Jan Franciszek Gałusza,    

            4/ Monika Aneta Sługocka,

            5/ Artur Stanisław Mendel.

 

 1. Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 

     1/Anna Patrycja Jaworecka.– Przewodniczący Komisji

            2/Monika Aneta Sługocka – Z-ca Przewodniczącego

            3/Władysław Jan Mendel,     

            4/Adam Polański,

            5/ Danuta Genowefa Kałużna,

 6/ Zbigniew Borodzicz.

 

Wersja XML