Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE NA 2019 ROK

JPEGstyczeń.jpeg
JPEGluty.jpeg
JPEGmarzec.jpeg
JPEGkwiecień.jpeg
JPEGmaj.jpeg
JPEGczerwiec.jpeg
JPEGlipiec.jpeg
JPEGsierpień.jpeg
JPEGwrzesień.jpeg
JPEGpaździernik.jpeg
JPEGlistopad.jpeg
JPEGgrudzień.jpeg
 

Wersja XML