Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2019 - ZAMÓWIENIA

Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2020 - Nr postępowania ITiG.271.21.2019 z dnia 05.12.2019 r.

Kody PCV 71354000-4; 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie.pdf DOCformularz ofertowy.doc

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: JPEGinf. o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

*******************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie prac zabezpieczających zabytek- gołębnik w miejscowości Różanka - Nr postępowania ITiG.271.20.2019.A z dnia 29.11.2019 r.

Kod CPV 45233000-9

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: JPEGOgłoszenie o unieważnieniu.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfPDFProjekt budowlany prac zabezpieczających.pdf

*******************************************************************************************************************************************************************

Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Domaszków - Nr postępowania ITiG.271.20.2019 z dnia 04.11.2019 r.

Kod CPV 45233000-9

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc

Informacja z otwarcia ofert:DOCinformacja z otwarcia ofert.doc

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXZałącznik nr 1.docxDOCXZałącznik nr 2.docxDOCXZałącznik nr 3.docx

*******************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa ekogroszku do ogrzewania budynku remizy OSP Międzylesie na sezon grzewczy 2019/2020 - Nr postępowania Oś.271.19.2019 z dnia 26.08.2019 r.

Kod CPV 09111210-5 - węgiel kamienny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFWyjaśnienia do zaproszenia.pdf

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzaproszenie do składania ofert.pdfDOCXformularz oferty.docxPDFwzór umowy.pdf

*********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu - postępowanie nr ITiG.271.18.2019 z dnia 23.08.2019 r. 

Kod CPV  39290000-1 31500000-1  ; 44210000-5 ; 44320000-9 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 09.09.2019.pdf

UWAGA ! zmiana terminu realizacji zamówienia do 16 października 2019 r. Dokumenty do pobrania  związku ze zmianą terminuDOCXzalacznik nr1.docxDOCXZałącznik nr 2.docxDOCXZałącznik nr 1 do umowy nr.docx

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 05.09.2019 r.:JPEGWyjaśnienia do zapytania ofertowego.jpeg

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019 r.:JPEGWyjaśnienia cz .1.jpegJPEGWyjaśnienia cz .2.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz załącznikami:

PDFzapytanie ofertowe.pdf  

PDFzałącznik nr 1.pdf

DOCXzałącznik 1.docx

PDFzalacznik nr 2.pdf

PDFzałącznik nr 3.pdf

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godziny 11:00

*******************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w ramach zadania p.n.:"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2019" - Nr postępowania ITiG-271.16.2019 z dnia 14.08.2019 r.

Kod CPV 45262600-7; 90650000-8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

PDFAzbest - zapytanie ofertowe - 2019.pdf

PDFAzbest - wzór umowy - 2019.pdf

DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..doc

DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc

DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc

Termin składania ofert do 22 sierpnia 2019 roku do godz. 10:00

 

*********************************************************************************************************************************************************************

Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu - Nr postępowania Oś.271.15.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Kod CPV: 45331110-0 - instalowanie kotłów

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.15.2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.15.2019.pdf

SPROSTOWANIE:PDFsprostowanie do zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzaproszenie.pdfDOCZałącznik nr 1-Formularz ofertowy.docPDFzałącznik nr 2 wzór umowy.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP Międzylesie - Nr postępowania Oś.271.14.2019 z dnia 31 lipca 2019 r.

Kod CPV: 45331110-0 - instalowanie kotłów

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.14.2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.14.2019.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzaproszenie.pdfDOCZałącznik nr 1-Formularz ofertowy.docPDFzalącznik nr 2 wzór umowy.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły w Międzylesiu oraz do Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu na podsatwie zakupu biletów miesięcznych na rok szkolny 2019/2020 - Nr postępowania Oś.271.13.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

Kod CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.13.2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert:  PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.13.2019.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdfDOCXzałącznik nr 1.docxDOCXzałącznik nr 1A.docxDOCXzałącznik nr 2.docxDOCXzałącznik nr 3.docxDOCXzałącznik nr 4.docxDOCXzałącznik nr 5.docxPDFwzór umowy.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły w Międzylesiu oraz do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie w roku szkolnym 2019/2020 - Nr postępowania Oś.271.12.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

Kod CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Oś.271.12.2019.pdf

Informacja z otwarcia ofert:  PDFInformacja z otwarcia ofert Oś.271.12.2019.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZAPYTANIE OFERTOWE.pdfDOCXzałącznik nr 1 oferta.docxDOCXzałącznik nr 2.docxDOCXzałącznik nr 3.docxDOCXzałącznik nr 4.docxPDFwzór umowy.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyposażenie do pomieszczeń kuchennych w ramach doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie - Nr postępowania Oś.271.11.2019 z dnia 03 lipca 2019 r.

Kod CPV: 39221000-7-sprzęt kuchenny

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 16.07.20149 r.: PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzaproszenie.pdf, PDFformularz oferty.pdfPDFsecyfikacja.pdfPDFwzór umowy.pdf

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Smreczyna  przebudowa drogi transportu rolnego dz. nr 199, cz. 4 - Nr postępowania ITiG.271.10.2019 z dnia 09 lipca 2019 r.

Kod CPV:

45100000-8 - Roboty przygotowawcze, wykończeniowe i roboty ziemne,

45233000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy dróg, wyrównanie terenu

45233000-9 - Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni dróg.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:  PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej ofert przebudowa drogi Smreczyna.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCXFormularz ofertowy - Zał. nr 1.docxDOCXKosztorys ofertowy - zał. nr 2.docxPDFWzór umowy - zał. nr 3.pdfDOCXOpis techniczny.docxDOCXPrzedmiar robót.docx7ZSSTWiOR Specyfikacje techniczne.7zPDFSmreczyna - projekt zagospodarowania terenu.pdfPDFSmreczyna - przekrój A-A.pdfPDFSmreczyna - przekrój B-B.pdfPDFSmreczyna - ściek skrzynkowy.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Remont pomieszczeń kuchennych w ramach doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie - Nr postępowania Oś.271.9.2019 z dnia 03 lipca 2019 r.

Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdfPDFformularz ofertowy.pdfPDFspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdfPDFprzedmiar robót.pdfPDFprojekt umowy.pdf

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Usługi na prace z zakresu utwardzania dróg gminnych i wewnętrznych, remontów przepustów oraz wykonywania odwodnień na terenie gminy Międzylesie w roku 2019 - Nr postępowania ITiG.271.8.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.8.2019_Usługi na prace przy remontach dróg.pdfDOCXZałącznik nr 1.docx

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia-utwardzanie dróg.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-utwardzanie dróg.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2019 r. - Nr postępowania ITiG.271.7.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.7.2019_Zakup tłucznia i niesortu.pdfDOCXZałącznik nr 1.docx

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-zakup kruszywa.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-zakup kruszywa.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2019 - Nr postępowania ITiG.271.6.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zapytanie ofertowe: PDFITiG.271.6.2019_Usługi transportowe.pdfDOCXZałącznik nr 1.docx

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert-transport.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty-transport.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania, pn.: "Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis" w ramach projektu "Singletrack Orlicko-Kladsko"- Nr postępowania ITiG.271.5.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

CPV 71247000-1

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - nadzór inwest..pdf DOCXzałącznik nr 1_.docx
   PDFumowa - zał nr 2.pdf

Wyjaśnienia do zaproszenia: PDFwyjaśnienie do zaproszenia na pełnienie nadzoru nad trasami row..pdf

 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyb najkorzystniejszej oferty.pdf

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup dwóch infokiosków wiszącego oraz stojącego - "Nowoczesne technologie promocji na pograniczu polsko-czeskim" w ramach mikroprojektu V-A" - Nr postępowania OR.271.4.2019 z dnia 29 marca 2019 

Brak opisu obrazka

CPV

48813100-1 - elektroniczne tablice informacyjne

48810000-9 - Systemy informacyjne

35261000-1 - panele informacyjne

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdfPDFZalącznik nr 1-szczegółowy opis infokiosku wiszącego.pdfPDFZałacznik nr 2-szcegółowy opis infokiosku stojącego.pdfPDFZałącznik nr 3 oferta.pdfPDFZałacznik nr 4 umowa.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie tablic w ramach projektu "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.3.2019 z dnia 29 stycznia 2019 

CPV – 39294100-0 – Artykuły informacyjne i promocyjne.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFwybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja z otwarcia ofert: JPEGinformacja z otwarcia ofert znaki.jpeg

Zapytanie ofertowe: PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał nr 1 formularz ofertowy.docx

PDFzał. nr 2 wzór umowy.pdf

JPEGzał. nr 3 wizualizacja nadruku.jpeg

JPEGzał. nr 4 wizualizacja nadruku.jpeg

JPEGzał nr 5 wizualizacja nadruku.jpeg

JPEGzał. nr 6 wizualizacja nadruku.jpeg

 

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2019 - Nr postępowania ITiG.271.1.2019-zap.ofert. z dnia 04 stycznia 2019 r.

Kody PCV 71354000-4; 71355000-1, 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdfDOCzał. nr 1 - formularz ofertowy.doc

Wyjaśnienia do zaproszeniaPDFwyjaśnienia do zaproszenia.pdf

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Wersja XML