Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 3/2019 z dnia 04.01.2019 r. w sprawie: postepowania o zmowienie publiczne na zadanie:"Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w Domaszkowie

Brak opisu obrazka

Wersja XML