Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja pola biwakowego w części infrastruktury turystycznej na dz. nr 355/3 w Międzylesiu

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1986) - Opublikowane w dniu 23.01.2019 r. Nr 506459-N- 2019.

Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

PDFOgłoszenie.pdf

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

PDFZał. nr 11 do SIWZ - PRZEDMIAR-Budowa wiaty turystycznej.pdf

PDFZał. nr 12 do SIWZ PRZEDMIAR-Budowa sanitariatów.pdf

PDFZał. nr 13 do SIWZ - PROJEKT Budowy wiaty turystycznej.pdf

PDFZał. nr 14 do SIWZ - PROJEKT Budowa Sanitariatów.pdf

PDFZałącznik nr 15 - wizualizacja ławostołów.pdf

 

Wersja XML