Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR IV/27/2019 w spr. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Międzylesie w prawo własności tych gruntów (...)

PDFUchwała Nr IV-27-19 w spr. warunków udzielania bonifikat (...).pdf

Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2019
- Pozycja: 785
- Data ogłoszenia: 5 lutego 2019
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=785
Wersja XML